Sø-varmeslanger i søen på Knivholt

30. juni 2014

1000 m varmeslanger på bunden af søen ved Knivholt Hovedgaard erstatter en gammel gaskedel til opvarmning af gårdens vestlige og sydlige fløje.

DSCN0598webKnivholt Hovedgaard er godt i gang med at forvandle sig til Danmarks første herregård, der er selvforsynende med vedvarende energi og fri for fossile brændstoffer. Det sidste skud på stammen af vedvarende energiløsninger er et forsøg med et søvarmeanlæg, der skal opvarme gårdens vestlige og sydlige fløj.
Det er et mål på længere sigt at gøre Knivholt Hovedgård til et udstillingsvindue for vedvarende energiløsninger. Et såkaldt demonstratorium med en bred vifte af forskellige teknologier på energiområdet samlet på et sted til inspiration for borgere, erhvervsliv og institutioner.

Helt unikt projekt
Green Source er sammen med Energibyen Frederikshavn en strategisk samarbejdspartner på hele projektet omkring de vedvarende energiløsninger på Knivholt Hovedgaard.
– Processen med at få lov til at lægge de her slanger ned i søen har taget næsten to år, siger Kim Reese, salgsdirektør i Green Source A/S og fortsætter: – Vores dokumentation til Naturklagenævnet fylder 300 sider med erfaringer fra anlæg i både Norge, Sverige, Canada og Schweiz.
– Vi har kun fået tilladelsen, fordi vi har lovet at føre data over, hvordan vandtemperaturen evt. ændrer sig. Det i sig selv er en helt unik mulighed, da der aldrig tidligere i Danmark er lavet sådanne målinger omkring brug af søvarme.

Mange fordele ved søvarme
Ifølge Kim Reese kan projektet bidrage med ”historiske data”, da det med stor sandsynlighed vil betyde, at vandtemperaturen falder en anelse i søen, når søvarmeanlægget er i funktion.
– Efter min vurdering drejer det sig om, at vandtemperaturen vil falde med mindre end en grad – og dermed bliver ændringen for dyre- og plantelivet i søen næppe mærkbart, forklarer Kim Reese, der mener, at det bliver godt at få bekræftet tal fra udlandet, der viser, at der ikke sker noget nævneværdigt med dyr-og planteliv ved brug af søvarme, så man fremover får mulighed for at benytte sig mere af dette i Danmark.
Et søvarmeanlæg fungerer ikke meget anderledes end et jordvarmeanlæg. På enkelte områder er der ligefrem fordele, da man typisk ikke har en kompakt masse rundt om jordvarmeanlæg, da der kan være lufthuller. Ved søvarmeanlæg har man ved at slangerne ligger i søen 100 procent kontakt hele vejen rundt.

Fakta

  • Der er udlagt omkring 1000 m sø-varmeslanger i Knivholt Hovedgaards kunstigt anlagte sø længst mod Hjørringvej. Der kunne have været dobbelt så mange, uden søen ville tage skade af det, fordi der er god gennemstrømning i vandet.
  • Sø-varmeanlægget udfaser en gaskedel, som er blevet anvendt til opvarmning af Knivholt hovedgaards vestlige og sydlige fløj.
  • Varmepumpen, søslangerne er koblet til, er en 30 kW varmepumpe fra Bosch, der producerer 50.000 kWh energi, hvoraf de 37.000 kWh vil være ”gratis” energi produceret af varmepumpen.
  • Den årlige omkostning for opvarmning af arealet vil formegentlig give en besparelse på over 50 procent.