Gylle-køling på Sdr. Solsbæk Svinefarm i Sæby

27. Februar 2017

Energibesparende ventilation, LED-pærer samt varmepumper og gyllekøling. Sdr. Solsbæk Svinefarm uden for Sæby har investeret i en 1470 kvadratmeter ny svinestald med moderne energiløsninger.

Ofte har historier om griseproduktionen i Danmark en dyster overskrift, men der er også historier om fremgang og investeringslyst. Sådan en historie finder man på Sdr. Solsbæk Svinefarm, hvor man i generationer har opdrættet 30 kilos smågrise. Her producerer de omkring 25.000 smågrise om året, og de har netop investeret i at få bygget en ny moderne svinestald på 1470 kvadratmeter, der gerne skal øge produktionen til 30.000 smågrise årligt.

Green Source A/S i Frederikshavn har stået for levering og installation af varmepumper med gyllekøling, som årligt halverer bedriftens udgift til opvarmning. Det har samtidig erstattet brugen af oliefyr, som sparer miljøet for 60.000 liter olie årligt og dermed en stor CO2 udledning.

– Der er lagt slanger ned i de nye gyllekummer, som udnytter varmen til at lave energi til varmepumperne, og det mindsker samtidig ammoniakfordampningen ved at nedkøle gyllen. Kombineret med et traditionelt jordvarmeanlæg til den gamle stald, kan de opvarme staldbygningerne uden brug af fossile brændstoffer og halvere deres energiforbrug, forklarer Frans Hansen, projektleder hos Green Source A/S.