Jordvarme

Green Source har stor erfaring med jordvarme og passiv køling og benytter det selv i egen virksomhed

 

Jordvarme-boring-Green-SourceHvordan virker jordvarme?

Jordvarme er en opvarmningsform, hvor man udnytter den oplagrede, passive solenergi i jordens øverste lag.

Et jordvarmeanlæg består af:

En ”kold” side – den udendørs, som består af en eller flere slangekredse. Der findes forskellige former for kredse såsom kompaktkollektorer, vertikale boringer og traditionelle horisontale slanger, som alle har deres berettigelse de rigtige steder. Slangerne bliver fyldt med brine, som er vand tilsat en nærmere bestemt mængde kølervæske. Brine fra jordslangerne ledes til en varmepumpe. Den fungerer ved hjælp af en fordamper, der optager varmen, en kondensator, der afgiver varmen, og en kompressor, der hæver temperaturen i det vand, der sendes ind i huset.

En ”varm” side – den indendørs varmekreds med radiatorer, gulvvarme eller begge i kombination.

 

Jordtype-Green-SourceJordtypen afgør, hvor lang slangen skal være

Det er ikke uden betydning, hvilken jordtype du har, da der kan være stor forskel på hvor meget energi forskellige jordarter kan afgive. Derfor er det meget vigtigt at dimensionering og design af slangekredsene bliver foretaget af professionelle. Afgrøder, have og dyreliv bliver ikke påvirket af jordvarmeslangen.

Jordvarme fungerer i princippet som et omvendt køleskab. Slangekredsene opsamler den varme, som er i jorden. I varmepumpen opsamles den energi, som er blevet ladet op i slangerne (4-5 grader) og føres videre til fordamperen, hvorfra energien føres videre til kompressoren. Kompressoren omdanner varmen til energi med høj temperatur og til sidst afleveres energien til centralvarmeanlægget.

Når frostvæsken har afgivet sin varme til systemet i varmepumpen, har den en temperatur på minus et par grader og løber tilbage til slangen ude i jorden. Her gentages opvarmningen til de knap 4 plusgrader, og processen starter forfra.

Jordvarmepumperne, som Green Source arbejder med, har en effektivitetsgrad (COP) på minimum 1:4, hvilket vil sige for hver 1 kWh varmepumpen bruger af el, leverer den 4 kWh i form af varme. Holdbarheden for jordvarmepumpen er mindst 25 år under forudsætning af, at der foretages periodisk vedligeholdelse og mere end 100 år for slangerne.

 

Passiv-koeling-3webPassiv køling bliver fremtiden i både industri- og privat byggeri?

Eksperter siger at det gradvist bliver varmere og varmere på jorden, og vi bygger idag med større vinduesarealer end nogensinde. Derfor giver det rigtig god mening at tænke på, om passiv køling skal være en del af projektet i forbindelse med privat og domicilbyggeri.

Green Source har i eget domicil en integreret jordvarme- og passiv kølingsløsning og har også etableret lignende løsninger i andre byggerier. Derfor har vi også den praktiske viden, kompetence og erfaring, der skal til for rådgive og dimensionere anlæg af denne type.

Denne form for køling er ikke ny og har i årevis være brugt i udlandet, men i Danmark har vi ikke tænkt i disse baner, selvom det nok aldrig har været mere aktuelt, end det er nu.

I moderne bygninger med store glaspartier og en høj isoleringsgrad er risikoen for ubehageligt varme i sommermånederne overhængende. Derfor tilbyder vi varmepumpeløsninger, der er en langt mere omkostningseffektiv, miljøvenlig og bæredygtig løsning end air condition. Ved at cirkulere væsken i jordvarmeslangen opnås passiv køling, som giver et komfortablet og behageligt indeklima til en meget begrænset udgift.

Der findes flere løsningsmodeller på dette område. Green Source har indgået en samarbejdsaftale med Spæncom, som tilbyder specielle betondækelementer med indbyggede slanger til både gulvvarme og loftafkølning i ét element. Produktet hedder TermoMax, og er et banebrydende produkt. som vi med succes selv har anvendt i vores eget byggeri.