Familien Andersen

En gratis energigennemgang resulterede i en årlig besparelse på ca. kr. 26.000

Hegnet Green Source 02 940x377

Årlig besparelse:
Familien Andersen sparer ca. kr. 26.000 om året!

 

 

Tommy Andersen havde gennem længere tid holdt øje med, om solcelleanlæg kunne være en interessant løsning. I februar/marts 2012 kom Tommy Andersen tilfældigt via sit netværk i dialog med Green Source, som tilbød gratis at lave en energigennemgang af familiens villa i Frederikshavn. Villaen, som er fra 1985, er løbende renoveret, men fortsat 100% el-opvarmet, så el-forbruget er naturligvis højt.

Tommy Andersen har altid været meget opmærksom på, at villaen bør være energirigtig. Dels af hensyn til de løbende udgifter, men også af hensyn til omsætteligheden den dag, den skal udskiftes med anden bolig. Over tiden er der i denne ånd blandt andet installeret 2 luft-til-luft varmepumper, og nysgerrigheden efter yderligere energirigtige løsninger er altid til stede.

Hegnet Green Source 01 940x377Besparelsen på varme- og elkontoen
Efter en grundig gennemgang af villaen fandt Green Source frem til nogle tiltag, der kunne være med til yderligere at nedsætte familiens udgifter på varme- og elkontoen.
Tommy fik fremlagt en prioriteringsliste fra Green Source, der bestod af tre punkter.

  1. Udskift ruderne i de eksisterende vinduer fra termo til energiglas
  2. Få foretaget en ”snedkergennemgang” af vinduerne i forbindelse med udskiftningen af ruderne
  3. Få installeret et solcelleanlæg, der kan bidrage med en nedsat el-omkostning

Efter grundig overvejelse accepterede familien Andersen alle 3 tiltag, og Tommy Andersen udtaler: ”Jeg var meget overrasket over, at den forholdsvis lille investering i udskiftning af ruder kunne bidrage med så store besparelser. Beslutningen om denne del af investeringerne krævede ingen nærmere overvejelser.

Solceller og tilbagebetalingstid på ca. 6-7 år
Isoleret set var tilbagebetalingstiden kun ca. 2-3 år alt efter hvor optimistiske forudsætninger, der anvendes”. Tommy, som er revisor hos BDO, valgte som sagt også den foreslåede solcelleløsning.

Tilbagebetalingstiden på hele energiløsningen, som betyder en besparelse for familien på op til beregnet ca. 13.000 kWh eller ca. 26.000 kr. pr. år, kommer helt ned på ca. 6-7 år.

”Som revisor ved jeg, at solcelleanlægget skattemæssigt kan behandles på to måder, og når selvangivelsen for 2012 skal indsendes, vælger jeg regnskabsordningen med de afskrivningsmuligheder, den nu giver. Det giver efter min vurdering klart den korteste tilbagebetalingstid for investeringen – ca. 3 år kortere end hvis jeg bruger standardmetoden, som er en forenklet metode”, udtaler Tommy Andersen. ”Det kræver for de fleste en revisor at få tallene ind i de rigtige kolonner i selvangivelsen, men selv med en lille omkostning indregnet til dette, giver det rigtig god mening at bruge regnskabsmetoden fremfor standardmetoden”, fortsætter han.